حوزه فعالیت های شبكه هاي توزيع نیروی برق

                                                         

شرکت نیک اندیشان با اجرای کلید در دست بسیاری از پروژه های توزیع در اقصی نقاط کشور و حضور فعال و مستمر در طرح های کاهش تلفات و تعویض سیم مسی با کابل خودنگهدار سهم عمده ای از پروژه ها این صنعت را در اختیار دارد.

توان بالای فنی- مهندسی و مالی این شرکت، فرصتی مغتنم را برای ارائه خدمات در زمینه اجرای EPC (طراحی، تامین کالا و اجرا) شبکه های توزیع به شرح ذیل به شرکت های توزیع نیروی برق؛ صنایع بزرگ و مشترکین فشار متوسط در سراسر کشور فراهم نموده است.

 

·         احداث شبکه های توزیع برق به صورت کلید در دست

·         تامین کالا و اجرای طرحهای کاهش تلفات و بهینه سازی در شبکه های توزیع نیروی برق

 

اهم فعاليتهاي شركت نيك انديشان در بخش توزيع

 

·         تامين كالا و اجراي طرح هاي تعويض سيم مسي با كابل خود نگهدار

·         طراحي،تامين كالا و اجراي طرحهاي كاهش تلفات و بهينه سازي

·         تامين كالا و اجراي پروژه هاي برق رساني

·         انجام و ارائه طرح جامع مخابراتي جهت طراحي اتوماسيون شبكه هاي توزيع

·         طراحي،تامين كالا و اجراي اتوماسيون شبكه هاي توزيع

·         طراحي،تامين كالا،مهندسي،نصب و راه اندازي سكسيونر و ريكلوزرهاي اتومات و دستي

 

بخشي از پروژه هاي انجام شده

 

·         اجراي پروژه طرح تعويض سيم مسي با كابل خودنگهدار به ميزان 1200 كيلومتر و مبلغ 240 ميليارد ريال در شركت توزيع استان اردبيل

·          اجراي بیش از 600 میلیارد ریال طرح هاي تعويض سيم مسي با كابل خود نگهدار (محدوده شركتهاي توزيع 16 استان در سطح كشور)

·          انجام طرح كاهش تلفات سازمان بهره وري انرژي

·          تامین ترانسهای کم تلفات

·          برق رساني به پروژه هاي مسكن مهر و جايگاههاي CNG و مشتركين جديد( محدوده شركتهاي توزيع برق خراسان رضوي، تبريز، استان مركزي)

·          اجراي شبكه هاي زميني بصورت كليد در دست( محدوده شركت توزيع برق بوشهر)

·          انجام خدمات طراحي شبكه هاي توزيع برق( محدوده شركت توزيع برق خوزستان)

·          انجام خدمات مشاوره و طراحي طرح هاي بازسازي شبكه توزيع برق بافت فرسوده (محدوده شركت توزيع برق مشهد) 

·          انجام خدمات مشاوره، طراحي و اجرای طرح هاي بازسازي شبكه توزيع برق بافت فرسوده (حرم مطهر رضوي)

 

All material and moral rights of this site are protected by Nik Andishan Energy Vasegh East.